Privacybeleid 

De informatie die FujitsuSpareStore waarschijnlijk verzamelt, vloeit voort uit de vrijwillige registratie van contactgegevens die door de klant zijn verstrekt en die hem in staat stellen documentatie, aanbiedingen, een offerte of informatie over enig punt te ontvangen. In geen geval zullen de op de FujitsuSpareStore site verzamelde gegevens worden overgedragen of verkocht aan derden. Er zullen geen e-mailadressen worden doorgegeven aan derden, met inbegrip van onze partners, tenzij met de schriftelijke toestemming van de betrokkenen. De gegevens die via de nieuwsbrief worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik door de beheerder van FujitsuSpareStore.

FujitsuSpareStore verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers die de site bezoeken te eerbiedigen en verklaart dat het de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, hebt u recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben, het recht om deze te vragen en te corrigeren en, indien nodig, om deze te wijzigen en te wissen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.